Upphandlingsbloggen

Delta i upphandlingar ni inte tänkte var möjliga – åberopa underleverantör eller annans kapacitet!
När en leverantör deltar i en upphandling och ska lämna anbud möts man av obligatoriska...
2023-05-03
Vad innebär det egentligen att takvolym eller takvärde har uppnåtts i ett ramavtal?
EU-domstolen har under de senaste åren avgjort mål som rört takvolym vid offentlig upphandling av...
2023-03-21
Upphandlat ramavtal – exklusivt eller inte?
Har ni koll på om ett upphandlat ramavtal är exklusivt? Vid svagare konjunktur blir offentliga...
2023-01-30
HFD fortsätter att lägga pusslet för skadebedömningen vid överprövning av offentliga upphandlingar
Den 6 juli i år meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) ytterligare ett avgörande med fokus på...
2022-12-13
Frågan om golvpris – är sista pusselbiten på plats?
Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har meddelat ett nytt avgörande där utformningen av en utvärderingsmodell prövades.
2022-11-11
EU:s sanktioner mot Ryssland – nu gäller de fullt ut på upphandlingsområdet!
Som en följd av Rysslands invasion av Ukraina införde EU-kommissionen under våren 2022 flera sanktioner...
2022-10-11
Hållbara upphandlingar – vad innebär det egentligen?
Hållbar upphandling är ett vanligt förekommande begrepp. Det går dock inte att hitta ett sådant...
2022-09-07
Nya regler för överprövning av upphandling – hur påverkas leverantörer? 
Den 1 juli 2022 började nya regler att gälla för överprövning av upphandlingar. I kombination...
2022-07-04
Inspiration till att lyckas vinna upphandlingarna man vill vinna!
Rubriken får möjligtvis någon att tänka; avsikten är väl alltid att vinna upphandlingar man deltar...
2022-06-01
Skadebedömning i överprövningsmål har förändrats i grunden genom HFD 2022 ref 4 I och II
Den 10 januari 2022 i år meddelade Högsta förvaltningsdomstolen två nya avgöranden om takvolym och...
2022-03-01
Nya bestämmelser för upphandlingar på det icke direktivstyrda området
Den 1 februari 2022 började nya regler att gälla för upphandlingar på det icke-direktivstyrda området,...
2022-02-08