Om NORMA

NORMA är en advokatbyrå med ett dedikerat fokus på affärsjuridikens huvudsakliga områden. Vi utmanar gamla sanningar och strukturer, och strävar efter att möjliggöra för såväl människor som företag att nå sin fulla potential – att inte bara växa, utan blomstra.

Vi är stolta över våra rötter som sträcker sig ända till 1935, men samtidigt väl medvetna om att det krävs framåtblick, innovation och moderna angreppssätt för att hantera dagens komplexa affärsjuridiska frågor.

På NORMA arbetar vi huvudsakligen inom områdena Corporate Commercial, Offentliga affärer, Tvistlösning, Fastighet och Rekonstruktion och konkurs. Våra jurister har lång erfarenhet av att företräda bolag – såväl stora organisationer som yngre och växande bolag.

Läs mer om vår expertis

Kollektiv styrka

Vi tror på resultaten som skapas när vi arbetar kollektivt. Detta innebär en hög grad av internt samarbete, men också samarbete i förhållande till våra klienter. Det ska kännas som en laginsats när man arbetar med NORMA. Vi lyssnar alltid på våra klienters behov och anpassar vår rådgivning med klientens kommersiella intressen i främsta rummet.

NORMA är ett renodlat True Partnership där vi delar både utmaningar och framgångar. Som klient och affärspartner till NORMA ska du alltid känna dig trygg i att du har tillgång till den bästa rådgivningen, utan att interna strukturer kommer emellan. Det bidrar till långsiktig framgång och möjliggör för såväl människor som företag att blomstra.

Våra kärnvärden

Allt vi på NORMA gör är grundat i våra fem kärnvärden. Dessa guidar oss alltid i våra beslut och hjälper oss att prioritera – både när det kommer till våra klienter men också till oss själva.

NR 1

Vi får människor och företag att blomstra

Vi strävar alltid efter att möjliggöra för såväl människor som företag att nå sin fulla potential – att inte bara växa, utan blomstra.

NR 2

Vi utmanar
gamla sanningar

För att kunna möta morgondagens affärsmässiga utmaningar behöver vi tänka annorlunda. Vi drivs av att ifrågasätta gamla sanningar och strukturer inom branschen för att hitta nya vägar framåt.

NR 3

Erfarenhet
och innovation

Vi tror på en blandning av erfarenhet och innovation för att kunna hantera dagens komplexa affärsjuridiska frågor. Vi är stolta över våra rötter som sträcker sig tillbaka till 1935 men vi är alltid lika nyfikna på framtiden.

NR 4

True
Partnership

NORMA är ett renodlat True Partnership där vi delar både utmaningar och framgångar. Som klient och affärspartner till oss ska du alltid känna dig trygg i att du har tillgång till den absolut bästa affärsjuridiska rådgivningen.

NR 5

Kollektiv
styrka

För oss är samarbetet det viktigaste vi har, både som affärspartner men också inom vårt eget kollektiv. Vi vet att det är i samarbetet vi finner långsiktig framgång.

MILJÖCERTIFIERING

NORMA har miljödiplom enligt Svensk miljöbas standard.

Miljödiplom (PDF)

MILJÖPOLICY

NORMAs styrelse har antagit nedan miljöpolicy.

Miljöpolicy (PDF)