offentliga-affarer
Upphandling och offentliga Affärer

Din trygga juridiska partner i verksamhetens kontakt med det offentliga.

Upphandling och offentliga affärer

NORMA har lång och bred erfarenhet av de utmaningar och möjligheter som kan uppstå när ett företag vill göra offentliga affärer.

NORMA har under lång tid lämnat rådgivning till både det allmänna (bl.a. regioner, kommuner, kommunala bolag) och företag.

En central del i den offentliga affären är upphandlande kontrakt, vilket är ett av våra specialistområden. Vi lämnar regelbundet rådgivning i frågor som uppstår under samtliga delar av offentliga upphandlingar, och i ett flertal olika branscher. Läs mer om vad vi kan hjälpa just er med inom offentlig upphandling.

NORMA har även gedigen erfarenhet inom många andra situationer och frågor som kan uppstå mellan företag och det allmänna. Ett företags verksamhet är i många avseenden beroende av det offentligrättsliga regelverket och det allmännas bedömningar och beslut.

Vi biträder löpande våra klienter i ett stort antal frågor som uppkommer i deras offentliga affärer, oavsett om det är i ett tidigt skede och rör kontakter med det allmänna, eller om det är tillsynsfrågor, återkrav eller andra sanktioner. Vi har lång erfarenhet av att hantera sådana situationer och kan därför stötta och vägleda er i den offentliga affärens alla delar. Läs mer om vårt erbjudande inom offentliga affärer.

Våra andra expertiser

Upphandlingsbloggen

torsdag 7 jul

Avtalsuppföljning – en viktig fråga inom offentlig upphandling som kommer få ökad prioritet?

fredag 5 maj

Leverantörens påtalandeskyldighet i offentliga upphandlingar – har hänsyn tagits till alla effekter?

fredag 4 apr

Referenser vid offentlig upphandling – tre insikter som är bra att tänka på!

Kontakta vårt team

Nadja Nordlund

Biträdande jurist

Johan Rappmann

Senior counsel | Advokat