corporate-commercial
Corporate Commercial

Vi vill se din verksamhet blomstra.

Corporate Commercial

På NORMA har vi ser vi till din verksamhets kommersiella bästa, och levererar rådgivning för hela bolagscykelns liv. Från ett bolags bildande, till driften och eventuella avyttringar eller listningar på publika handelsplatser. Vi hanterar den kommersiella avtalsrätten som, om den hanteras rätt, kan ge ett bolag stora möjligheter att blomstra. Vi bistår i inventering och skyddande av ditt bolags rättigheter, och står upp för dem i en eventuella förhandlingar. Vi har omfattande erfarenhet av att företräda såväl säljare som köpare i företagstransaktioner, och hanterar allt ifrån due dilligence, till SPA och kontakt med konkurrensmyndigheter. Därtill har vi omfattande erfarenhet av bland annat föreningsrätt och marknadsrätt, immaterialrätt, dataskydd, aktiemarknadsrätt, försäkringsrätt och juridik kopplat till bank och finans. Med vår erfarenhet och breda kompetens stöttar vi dig i ett brett spektrum av legala och kommersiella frågor som kan uppstå under alla delar av ett företags liv. Vi biträder såväl bolag inom Sverige som utländska företag och lämnar rådgivning inom alla former av finansiella transaktioner, kapitalanskaffningar och lånefinansiering av olika slag.

Våra andra expertiser

Kontakta vårt team

Anders Wennergren

Partner | Advokat

Jakob Nortoft

Partner | Advokat

Tobias Schreiber

Biträdande jurist

Patrick Andersson

Specialist counsel | Advokat

Annika Freij

Partner | Advokat | Konkursförvaltare

Mona Jonasson

Partner | Advokat | Konkursförvaltare

Relaterat innehåll

M&A | tisdag 4

NORMA Law advice Royal Den Hartogh Logistics in strengthening its footprints on the Nordic Region

Transaktioner | tisdag 4

NORMA Advokater rådgivare när Den Hartogh Logistics stärker sin position i Norden

Transaktioner | torsdag 3

NORMA Advokater biträder vid samgående av e-sportsbarkedjor