Rekonstruktion och konkurs

Expertis

Rekonstruktion och konkurs

Rekonstruktion och konkurs

Oavsett om du är ägare, investerare, långivare, säljare eller köpare av företag, hjälper vi dig med råd och bedömningar. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med oss och får den stöttning du behöver, oavsett vilka dina utmaningar är. Ska du säkra en investering, säkerställa köpeskillingen vid en försäljning eller är du kanske orolig över att privatekonomin ska drabbas av företagets kapitalbrist? Ju tidigare vi kan träffa dig och diskutera dina utmaningar desto större är möjligheterna att vi tillsammans hittar en bra lösning. I affärsområdet ingår flera konkursförvaltare och rekonstruktörer med bred branschkännedom och lång erfarenhet av att hantera företag i både uppgång och nedgång.

Exempel på rådgivning

 • Företagsrekonstruktion
 • Konkursförvaltning
 • Likvidation
 • Att säkra återbetalning av ditt lån till bolaget
 • Säkra betalning från kunder
 • Rådgivning kring ägarförbehåll
 • Rådgivning kring kontrollbalansräkning
 • Rådgivning kring handpenning, förskottsbetalningar och pantsättningar
 • Företagshypotek
 • Deponi av köpeskilling hos bank
 • Riskbedömning när nya ägare/investerare ska in i företaget
 • Leverantörsavtal
Kontaktpersoner
Mona Jonasson
Partner | Advokat