Louise Lindahl

Louise Lindahl

Advokat | Konkursförvaltare

Mig kan du kontakta om

Profil

Louise Lindahl har mångårig erfarenhet av konkurser, företagsrekonstruktioner, likvidationer och andra obeståndrättsliga frågor och förordnas löpande som konkursförvaltare och likvidator.

Louise arbetar även med rådgivning i arbetsrättsliga frågor, är ombud för arbetsgivare i fackliga förhandlingar och företräder klienter i domstol i såväl arbetsrättsliga som obeståndsrättsliga tvister.

Karriär

Advokat, NORMA Advokater, 2022-
Advokat, Advokatfirman Glimstedt, 2020-2022
Biträdande jurist, Advokatfirman Glimstedt, 2019-2020
Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2017-2019
Jurist, Ackordscentralen, 2014-2017

Utbildning

Juristexamen, Stockholms universitet, 2015
Affärsjuridisk mastersexamen, Linköpings Universitet, 2014
LL.M. in International Business Law, London School of Business and Finance, 2013