SÄVA

I och med förändringarna i LAS i oktober 2022, som du kan läsa om här, infördes den nya anställningsformen ”SÄVA”, särskild visstidsanställning, som ersatte den allmänna visstidsanställningen.

Den huvudsakliga skillnaden mellan en SÄVA och den tidigare allmänna visstidsanställningen är att en SÄVA omvandlas till en tillsvidareanställning efter att en arbetstagare varit anställd mer än tolv månader inom en femårsperiod, till skillnad från en allmän visstidsanställning som omvandlades till en tillsvidareanställning efter två års sammantagen anställning.

 

De flesta skulle nog säga att tolv månader utgör ett år och att ett år utgör 365 dagar, men med en SÄVA gäller det att se upp. I förarbetena till ändringarna i LAS tas frågan om beräkningen av anställningstiden upp särskilt och regeringen menar då att kvalifikationstiden ska vara tolv månader, månader som noteras normalt vara 30 dagar, istället för ett år som föreslås av Arbetsdomstolen som remissinstans.

 

Vad händer då om en person anställs i en SÄVA från 1 januari till 31 december?

Ja, det är inte helt enkelt. Tidigare hade vi två år att förhålla oss till, där ett år logiskt nog betydde 365 dagar. Nu har lagstiftaren uttryckligen valt tolv månader istället för ett år, vilket kan innebära en annan bedömning. Förhoppningsvis kommer 1 januari till 31 december bedömas som tolv månader, men om frågan är väldigt viktig för en arbetsgivare, vilket den ofta är, så är min rekommendation att en SÄVA endast uppgår till 360 dagar, för att vara på den säkra sidan. Det skulle innebära att anställningen avtalas att upphöra redan den 26 december, istället för den 31 december. Bedömningen av kvalifikationstiden på tolv månader kommer dock sannolikt ställas på sin spets främst i situationer där arbetstagaren har haft flera kortare anställningar under en femårsperiod som ska räknas samman.

 

Inte nog med det, ändringarna i LAS innehåller även ett antal övergångsbestämmelser som innebär att viss annan anställningstid också kan behöva räknas med i anställningstiden.

Och som alltid, glöm inte att kolla eventuellt kollektivavtal, då reglerna om SÄVA är semidispositiva.

 

Ansvariga jurister
Louise Lindahl
Advokat