NORMA samarbetspartner när Räddningsmissionen förvärvade skolverksamheten i Römosseskolan

När Römosseskolan i Gårdsten, efter lång tid av turbulens, fick tillståndet indraget av Skolinspektionen, gavs Räddningsmissionen möjlighet att utvidga sin communityskola till Gårdsten i Göteborg. Kort sagt innebär det att verksamheten i Römosseskolan Gårdsten kan fortsätta drivas men i Räddningsmissionens regi. Tack vare detta har eleverna fortsatt en skola att gå till, och lärare och personal kvar sina arbeten.

  • Att etablera en skola, och i synnerhet att ta över en verksamhet som sedan lång tid varit misskött, är ett mycket viktigt projekt för oss. Att då ha tillgång till trygg och kompetent juridisk rådgivning, dessutom delvis pro bono, genom NORMAs team, har varit otroligt värdefullt, säger Emil Mattsson, direktor på Räddningsmissionen.

 

Vid förvärvet av verksamheten har Räddningsmissionen samarbetat med NORMA Advokater som biträtt genom rådgivning i avtalsfrågor, arbetsrätt och hyresrättsliga frågor.

  • Vi är stolta över att ha fått vara en del av detta viktiga projekt. Räddningsmissionens arbete med att skapa trygghet för barn och elever i utsatta områden går inte att underskatta, och vi är så glada att Gårdsten nu får en communityskola, säger Jonas Öjelid, partner på NORMA.

 

NORMAs team i projektet bestod av Jonas Öjelid, partner, samt advokaterna Louise Lindahl och Jonathan Ramsten.

Ansvariga jurister
Jonas Öjelid
Partner | Advokat
Louise Lindahl
Advokat
Jonathan Ramsten
Advokat