Expertis

Corporate Commercial

Corporate Commercial

På NORMA har vi omfattande erfarenhet av bland annat företagsöverlåtelser, bolagsrätt och kommersiell avtals- och marknadsrätt. Med vår erfarenhet och breda kompetens stöttar vi dig i ett brett spektrum av legala och kommersiella frågor som kan uppstå under alla delar av ett företags liv. Vi biträder såväl bolag inom Sverige som utländska företag och lämnar rådgivning inom alla former av finansiella transaktioner, kapitalanskaffningar och lånefinansiering av olika slag.

 

Som medlem i de internationella organisationerna Alliance of European Lawyers (AEL) och International Association of Young Lawyers (AIJA) har vi också komplett och effektiv tillgång till internationell juridisk kompetens.

 

 

Exempel på rådgivning:

  • Bolagsrätt
  • M&A / företagsöverlåtelser
  • Kommersiell avtalsrätt
  • Bank och finans
  • IT-rätt och dataskydd
  • Immaterialrätt, marknadsrätt och mediarätt
  • Arbetsrätt
Kontaktpersoner
Annika Freij
Partner, Advokat