NORMA Advokater rådgivare när Den Hartogh Logistics stärker sin position i Norden

NORMA Advokater har biträtt Den Hartogh Loigistics vid dess förvärv av Hedenskogs Tankeri AB och Hedenskogs Åkeri AB.

NORMA:s team bestod av advokaterna Jakob Nortoft, Jonathan Andersson och Emelie Lennartsson.

Ansvariga jurister
Jakob Nortoft
Partner | Advokat
Jonathan Ramsten
Advokat