2023-12-18

Video: Hur kan du som entreprenör eller beställare skydda dig i ekonomiskt osäkra tider?

Hur kan du som entreprenör eller beställare inom bygg- och fastighetssektorn skydda dig i ekonomiskt osäkra tider?

När det nu råder lågkonjunktur och särskilt byggbranschen drabbats kan det vara bra att vidta förebyggande åtgärder för att skydda sina entreprenadprojekt. Vilka konkreta åtgärder kan du vidta och hur skyddar du dina affärer på bästa sättet?

 

NORMAs Johanna Bernhard och Peter Midander går igenom vilka särskilda risker lågkonjunkturen bär med sig för entreprenadbranschen och vad du som beställare eller entreprenör kan göra för att skydda dig och din verksamhet.