2023-10-31

Anbud – VG Chark AB i konkurs

VG Chark AB, 556913-8505, försattes i konkurs vid Borås tingsrätt den 9 oktober 2023. Advokat Louise Lindahl, NORMA Advokater, förordnades till konkursförvaltare.

Bolaget har bedrivit verksamhet genom försäljning och tillverkning av köttprodukter från hyrda lokaler på Slakthusgatan 1 i Borås. Produktionen har de senaste åren varit fokuserad kring olika typer av kebab och gyros till dagligvaruhandeln.

 

Konkursförvaltaren infordrar härmed bud på hela eller delar av verksamheten. Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 22 november 2023, kl. 15.00.

 

För att ta del av ytterligare information och anbudsunderlag vänligen kontakta konkursförvaltaren Louise Lindahl,

031-710 40 06, louise.lindahl@normalaw.se eller advokat Jonathan Ramsten, 031-710 40 18, jonathan.ramsten@normalaw.se.

 

Förvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt att avbryta anbudsförfarandet i förtid.