Video: Varför tvistas det ofta inom entreprenadbranschen?

Entreprenadjuridik

Varför tvistas det ofta inom entreprenadbranschen? Och hur ser man till att undvika tvister inom entreprenadprojekt?

Många olika aktörer, olika förväntningar, lång tid mellan avtal och entreprenadens färdigställande och med stora belopp iblandade är det inte ovanligt med tvister inom entreprenadprojekt. I spåren av covidpandemin och kriget i Ukraina har det dessutom uppstått delvis nya frågeställningar, till exempel frågan om när ett avtalat pris för en entreprenad kan ändras.

 

NORMAs Johanna Bernhard och Peter Midander pratar om varför det är vanligt förekommande med tvister inom entreprenadbranschen, de vanligaste konfliktytorna och hur man kan arbeta förebyggande för att undvika tvister.

 

Ansvariga jurister
Johanna Bernhard
Advokat
Peter Midander
Biträdande jurist