2023-09-29

Anbud – Kortedala Idrottsförening i konkurs

Kortedala Idrottsförening, 857203-2384, (”Föreningen”) försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 17 februari 2023. Advokat Mona Jonasson, NORMA Advokater, förordnades till konkursförvaltare.

Föreningen har bedrivit idrottsverksamhet med fotboll för barn och ungdomar i åldern 7 – 16 år. Verksamheten har bedrivits från en klubbstuga om 500 kvm med tillhörande fotbollsplan på adressen Kortedala Idrottsväg 11. Föreningen är ägare till klubbstugan som är uppställd på mark som arrenderas av Göteborgs Stad. Arrendeavtalet är gällande till 2027-12-31.

 

Konkursförvaltaren infordrar härmed anbud på hela Föreningens verksamhet som bl.a. omfattar överlåtelse av klubbstugan med inventarier, fotbollsplan med därpå uppställd utrustning m.m.

 

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 30 oktober 2023 kl. 16.00.

 

För ytterligare information och anbudsunderlag vänligen kontakta Johanna Marklund via mejl johanna.marklund@normalaw.se eller undertecknad konkursförvaltare.

 

Förvaltaren förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt att förlänga anbudsförfarandet eller att avbryta anbudsförfarandet i förtid.