2023-09-21

NORMA legal rådgivare till Sankt Kors Fastighets AB

NORMA Advokater har biträtt Sankt Kors Fastighetsaktiebolag i en affär som bland annat innefattar försäljning av den historiska fastigheten Linköping Gjuteriet 2, där ett femtiotal verksamheter bedrivs. Fastigheten, som Sankt Kors har utvecklat sedan förvärv 2011, ligger mycket centralt i direkt anslutning till stationen i Linköping vid Gjuterigatan och Södra Oskarsgatan. Sankt Kors ägs av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus AB.

Affären innefattade en interntransaktion med efterföljande försäljning av ett fastighetsägande bolag, där fastigheten Linköping Gjuteriet 2 ingick. Köparen av aktierna i det fastighetsägande bolaget är Mannersons Fastighets AB, som är ett lokalt fastighetsbolag som genom sitt förvärv ser långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheten.

 

Det underliggande fastighetsvärdet för fastigheten är baserat på ett marknadsmässigt pris och Sankt Kors och Mannersons Fastighets gemensamma vision för områdets utveckling.

 

Fastigheten Linköping Gjuteriet 2 som är relativt stor är bebyggd med fem stora byggnader som vardera har ett stort antal kommersiella hyresgäster varvid bland annat kan nämnas ”Skylten” som omfattar Kultur- och fritidsförvaltningen samt studieförbunden Alka och Sensus. Skylten som kulturverksamhet är värdefull för såväl Linköpingsbor som för Linköping som stad, vilket vid avtalsförhandlingarna har varit en viktig parameter för Sankt Kors att som säljare förmedla till köparen.

 

Avtalsförhandlingarna har varit intensiva bland annat beroende på de tider som initialt sattes upp. Avtalsförhandlingarna har dock varit både effektiva och konstruktiva där den uttalade målsättningen mellan parterna var att nå konsensus inom den avtalade tiden, vilket kom att ske.

 

NORMAs team bestod av advokaterna Anders Wennergren och Patrick Andersson.

 

NORMA tackar Sankt Kors för förtroendet och vill särskilt framhålla det trevliga samarbetet som varit med Anna-Maria Jakobsson, VD för Sankt Kors, och Jonas Johansson, Strategisk controller.