NORMA Advokater biträdde inför Finansinspektionen

NORMA Advokater biträdde Gubira Pay

NORMA Advokater har biträtt Gubira Pay AB vid ansökan till Finansinspektionen om undantag från tillståndsplikt att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster (s.k. registrerad betaltjänstleverantör).

Den 26 juni 2023 beviljades ansökan varvid Gubira Pay kan påbörja sin verksamhet med penningöverförings- och valutaväxlingstjänster.

 

Tillstånds- och registreringsprocesser kräver omfattande dokumentation rörande bland annat sökandens organisation, processer, säkerhet och interna policyer. Dessutom utförs en prövning av bolagets ägare och ledning för att säkerställa dess lämplighet.

 

NORMAs team bestod av advokat Matilda Sjölin (ansvarig) och advokat Victor Nilsson.

 

Vi tackar Gubira Pay för förtroendet och önskar stort lycka till med verksamheten!

Ansvariga jurister
Matilda Sjölin
Advokat
Victor Nilsson
Advokat