2023-04-26

Våra stilleben – offentliga affärer

Har du sett vårt stilleben för affärsområdet offentliga affärer?

 

På NORMA har vi tagit fram flera stilleben som representerar våra affärsområden.

 

Idag ska vi presentera stillebenet för affärsområdet Offentliga affärer.

Prisman bryter ljuset och får det att förändras i en annan riktning, vilket representerar olika intressen, aspekter och synsätt att ha i beaktning.

 

Physalisen representerar en massa, till exempel allmänheten.

 

Vilken symbolik ser du?