Anbudsförfarande i Sticky Fingers

Sticky Fingers KB, 969673-6504, i konkurs

Den anrika nattklubben Sticky Fingers försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 29 mars 2023. Advokat Louise Lindahl, NORMA Advokater, förordnades till konkursförvaltare.

 

Bolaget har bedrivit restaurang och nattklubb under namnet Sticky Fingers i hyrda lokaler på Kaserntorget 7 i Göteborg.

 

Konkursförvaltaren infordrar härmed bud på hela eller delar av verksamheten. Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 19 april 2023, kl. 15.00.

 

För att ta del av ytterligare information och anbudsunderlag vänligen kontakta undertecknad konkursförvaltare.

 

Förvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt att avbryta anbudsförfarandet i förtid.

Ansvariga jurister
Louise Lindahl
Advokat