NORMA är Strategisk Partner till Räddningsmissionen

Vi är otroligt stolta över att få meddela att NORMA är Strategisk Partner till Räddningsmissionen under 2023!

Som Strategisk Partner bistår vi bland annat med juridisk rådgivning pro bono och engagerar oss i Räddningsmissionens nätverk i syfte att fortsätta sprida det viktiga budskapet.

 

Vi bidrar även med finansiellt stöd för att fler barn och vuxna ska kunna leva ett värdigt liv, varje dag.

 

Detta är ett viktigt arbete som ligger oss varmt om hjärtat.

 

Alla barn har rätt till en trygg barndom.

Ansvariga jurister
Adam Lichtneckert
VD