NORMA är legal rådgivare i Ortoma ABs företrädesemission

NORMA Advokater tackar Ortoma AB för förtroendet att få bistå som legal rådgivare i samband med bolagets företrädesemission och registrering av prospekt hos Finansinspektionen.

Vi vill även tacka Ortoma ABs finansiella rådgivare Redeye AB, emissionsinstitutet Nordic Issuing och kommunikationsrådgivaren Shark Communications för ett bra samarbete i detta uppdrag. NORMA Advokaters team bestod av partnern Jakob Nortoft samt advokaterna Matilda Sjölin, Patrick Andersson och Joakim Zetterström. Följ länken för att läsa Ortoma ABs pressmeddelande angående företrädesemissionen. (länk https://news.cision.com/se/ortoma/r/ortoma-offentliggor-prospekt-med-anledning-av-forestaende-foretradesemission,c3702930)

 

Kontakta gärna någon i teamet för mer information om hur NORMA Advokater kan bistå även er i samband med emissioner eller frågor rörande aktiemarknadsrätt.

Ansvariga jurister
Jakob Nortoft
Partner | Advokat
Matilda Sjölin
Advokat
Patrick Andersson
Advokat
Joakim Zetterström
Advokat