Våra stilleben – Fastighet

På NORMA har vi tagit fram flera stilleben som representerar våra affärsområden. Idag ska vi presentera stillebenet för affärsområdet Fastighet.

Den uppenbara symboliken i detta stilleben är byggmaterialen samt objekten i form av trä, tegelsten och marmor. Blommorna har en mer poetisk symbolik och representerar utveckling i blom.

 

Vad ser du för symbolik?

Ansvariga jurister
Anders Wennergren
Partner | Advokat
Joakim Zetterström
Advokat