2022-12-01

Våra stilleben – Corporate commercial

På NORMA har vi tagit fram flera stilleben som representerar våra affärsområden. Idag ska vi presentera stillebenet för affärsområdet Corporate commercial.

 

Snäckskal har historiskt sett använts som pengar och snäckskalen i bilden representerar därför det monetära. Speglingen av snäckskalet symboliserar att man bör ha flera perspektiv i åtanke.

 

Vad ser du för symbolik?