ByggPartner positionerar sig i Västsverige genom förvärv av Flodéns

NORMA Advokater fick förtroendet att biträda ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ), noterat på Nasdaq First North Premier, vid förvärvet av samtliga aktier i holdingbolaget Flodén Byggnadspartners AB med dotterbolaget Flodén Byggnadsaktiebolag (”Flodéns”). NORMAs team bestod av Anders Wennergren, Annika Freij, Joakim Zetterström, Louise Lindahl, Matilda Sjölin och Carolina Bergholtz. Affären är ett viktigt led i ByggPartners tillväxtresa, och ger bolaget en stark regional bas i Västsverige.

ByggPartner är ett renodlat byggföretag med verksamhet i Dalarna, Gästrikland, Mälardalen och Stockholm. En betydande del av omsättningen, som under 2021 uppgick till 2,3 miljarder kronor, kommer från verksamheten i Dalarna. Som en del i bolagets tillväxtstrategi har man sökt ett välpositionerat och lönsamt bolag i Göteborgsregionen, vilket man funnit i Flodéns. Säljare av aktierna i Flodéns är Ernst Rosén AB samt ett antal medarbetare i bolaget vilka efter affären blir aktieägare i Bygg-Partner. Flodéns sysselsätter cirka 70 medarbetare och omsätter cirka 870 miljoner kronor.

Efter förvärvet, samt tidigare kommunicerat förvärv av Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, båda villkorade av Konkurrensverkets godkännande och bolagsstämmans bemyndigande, växer ByggPartner-koncernen till en årsomsättning om cirka 4,5 miljarder kronor. Den initiala köpeskillingen för aktierna i Flodéns motsvarar ett företagsvärde på 200 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis, varav 125 miljoner kronor åter-investeras i ByggPartner.

Ansvariga jurister
Annika Freij
Partner | Advokat
Joakim Zetterström
Advokat