NORMA Advokater rådgivare när ByggPartner växer genom strategiskt förärv i Östergötland

ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ), noterat på Nasdaq First North Premier, har tecknat avtal att förvärva samtliga aktier i Åhlin & Ekeroth Byggnads AB.

NORMA Advokater har genom ett team bestående av Anders Wennergren, Annika Freij, Joakim Zetterström, Louise Lindahl, Matilda Sjölin och Carolina Bergholtz varit rådgivare till Bygg-Partner i affären som, villkorat av konkurrensverkets och bolagstämmans godkännande, ger bolaget en stark position på den strategiskt viktiga geografiska marknaden Östergötland.
ByggPartner är ett renodlat byggföretag med verksamhet i Dalarna, Gästrikland, Mälardalen och Stockholm. En betydande del av omsättningen, som under 2021 uppgick till 2,3 miljarder kronor, kommer från verksamheten i Dalarna. Det har varit av strategisk vikt att växa genom förvärv på fler geografiska marknader, och förvärvet av Åhlin & Ekeroth ger ByggPartner en stark lokal förankring i Östergötland i tillägg till sunda företagsvärderingar och god lönsamhet. Åhlin & Ekeroth sysselsätter cirka 400 medarbetare och omsätter cirka 1,4 miljarder kronor.
Efter förvärvet blir ByggPartner en väsentligt större koncern med en årsomsättning om cirka 3,7 miljarder kronor. Den initiala köpeskillingen motsvarar ett företagsvärde på 460 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis, varav 340 miljoner kronor återinvesteras i ByggPartner.

Ansvariga jurister
Anders Wennergren
Partner | Advokat
Annika Freij
Partner | Advokat