NORMA Advokater biträdde Erik Selin Fastigheter AB och Tommy Byggare AB

NORMA Advokater biträdde Erik Selin Fastigheter AB och Tommy Byggare AB som via gemensamt bolag förvärvar fastighetsbolaget Frenbo AB med fastigheter i Lidköping.

NORMA Advokater biträdde Erik Selin Fastigheter AB och Tommy Byggare AB:s nya gemensamma bolag vid förvärv av Frenbokoncernen. Frenbo är ett fastighetsbolag med fastigheter och ett stort antal byggrätter i Lidköping. Det underliggande fastighetsvärdet inklusive byggrätter uppgår till ca 350 Mkr. NORMA:s team bestod av advokaterna Anders Wennergren och Joakim Zetterström.

Ansvariga jurister
Anders Wennergren
Partner | Advokat
Joakim Zetterström
Advokat