NORMA Advokater biträder vid samgående av e-sportsbarkedjor

NORMA Advokater har biträtt Kappa Holding AB vid förvärv av franska e-sportsbar- och restaurangkedjan Meltdown SAS. Genom förvärvet bildas världens största e-sports bar- och restaurangkedja.

Kappa Holding bedriver sedan tidigare genom det helägda dotterbolaget Kappa Bar e-sportsbar- och restaurangkedja i Sverige. Efter förvärvet omfattar verksamheten en restaurangkedja med 30 enheter i världen.

För mer information, se Kappa Holdings press-release

Ansvariga jurister
Jakob Nortoft
Partner | Advokat