Expertis

Tvister

Tvister

I alla affärsuppgörelser, samarbeten och verksamheter finns det en risk för missförstånd och meningsskiljaktigheter. Det kan leda till konflikt och tvist. Då kan NORMA hjälpa till. Advokaterna i gruppen Kommersiella tvister är specialiserade inom tvistlösning och har lång erfarenhet av att hantera sådana tvister – såväl svenska som internationella – inom de flesta branscher.

 

Vi analyserar möjligheter och risker, och lämnar råd om strategi för bästa möjliga utfall. Vi biträder i förlikningsförhandlingar. Om tvisten leder till ett rättsligt förfarande så agerar vi som ditt ombud i domstol, hyresnämnd eller skiljenämnd. Vi agerar regelmässigt som ombud i skiljeförfaranden såväl under Stockholms Handelskammares (SCC) regelverk som enligt lagen om skiljeförfaranden.

 

Vi biträder svenska och utländska företag, organisationer och myndigheter.

 

 

Exempel på våra tjänster:

  • Hantera tvister i domstol och skiljeförfarande
  • Lägga upp processtrategier inför en kommande tvist
  • Biträda i förlikningsförhandlingar
  • Hjälpa till med säkerhetsåtgärder som kvarstad eller interimistiska förbud
  • Hjälpa till med handräcknings- eller verkställighetsåtgärder
  • Avtalsgranskning för att analysera potentiella risker
  • Utbildningar inom tvistlösning och entreprenadjuridik
Kontaktpersoner
Mikael Claes
Partner | Advokat