Expertis

Offentliga affärer

Offentliga affärer

På NORMA har vi omfattande erfarenhet av kommersiella och legala frågor som kan uppstå vid affärer mellan det privata och det allmänna. I varje uppdrag fokuserar vi på klientens specifika behov och använder vår samlade kunskap, förståelse och kreativitet för att nå bästa möjliga resultat.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är en central del av den offentliga affären. Trots att alla är överens om att affären ska stå i fokus upplever många regelverket som omfattande och krångligt. Vi hjälper därför både företag och det allmänna i alla delar av en upphandling.

Upphandlingsbloggen

 

Gå till upphandlingsbloggen

Exempel på rådgivning för företag:

  • Granskning av upphandlingsdokument, upprättande av anbud, sekretess, förhandlingar under pågående upphandling och rättslig analys av tilldelningsbeslut
  • Avtalstolkning och avtalsförhandling
  • RFI (request for information) och andra marknadsförberedande åtgärder
  • Kartläggning av potentiella affärsmöjligheter med det offentliga

 

 

Exempel på rådgivning för den offentliga sektorn:

  • Utformning och granskning av upphandlingsdokumentation, prövning av anbud och utvärdering, bedömningar inför beslut om avbrytande av upphandling
  • Avtalsuppföljning och avtalstolkning
  • Upprättande av policys och riktlinjer

Naturligtvis biträder vi företag och det allmänna även i alla typer av domstolsprocesser, det vill säga överprövning av upphandling eller avtals giltighet, skadestånd och upphandlingsskadeavgift.

 

 

Annan kommersiell förvaltningsrätt

Ett företags affärer är ofta beroende av förvaltningsrättsliga regler eller myndighetsbeslut och i vissa fall avtal med det allmänna. Vi stöttar och vägleder företag – oavsett bransch och verksamhet – bland annat vid regulatoriska frågor, dialog och förhandling med myndigheter, överklagande av myndighetsbeslut, bemötande av krav/ingripande eller andra kommersiella domstolsprocesser i förvaltningsdomstol.

Kontaktpersoner
Johan Rappmann
Advokat
Linus Nilsson
Advokat