Expertis

Fastighet

Fastighet

Inom affärsområdet Fastighet är vi experter på bland annat fastighetstransaktioner, plan- och byggrätt, fastighetsbildning, exploatering, hyres- och nyttjanderätt samt miljöfrågor. Vi samarbetar nära med våra kollegor i de andra kompetensgrupperna vilket gör att vi har omedelbar tillgång till expertis inom andra områden som knyter an till fastighetsbranschen.

Detta tillsammans med mångårig praktisk erfarenhet gör att vi kan leverera toppkvalitet inom fastighetsrelaterad juridik.

Exempel på rådgivning:

  • Förhandling, framtagande och uppsägning av hyres- och nyttjanderättsavtal
  • Alla typer av hyresrättsliga tvister och processer
  • Bostadsrättsfrågor och föreningsjuridik
  • Plan- och bygglovsfrågor
  • Förvärv och försäljning av fastigheter och fastighetsägande bolag
  • Utveckling och exploatering av fastigheter
  • Fastighetsbildning och andra lantmäterifrågor
  • Miljörelaterade tillståndsfrågor, miljöprocesser och miljöskadestånd
  • Utbildningar på fastighetsområdet
Kontaktpersoner
Kristina Andersson
Partner | Advokat