2024 – En framåtblick och reflektion av vår VD Adam Lichtneckert

2024 - En framåtblick

Nu när vi lämnar 2023 bakom oss och ser fram emot ett nytt år, vill jag passa på att tacka er alla som är en del av det som gör mig stolt att tillhöra NORMA – vårt kompetenta team, våra högt uppskattade klienter och alla ni som följer oss på vår resa.

2023 var ett år som på så många sätt har varit prövande. När jag ser tillbaka på året blir det dock tydligt hur vårt gemensamma arbete och vårt delade engagemang bidrog till NORMAs framgångar i stort och smått. Tillsammans har vi alla spelat en viktig roll i vår ständiga utveckling, från träningspassen med studenterna på Heden till förhandlingsrummet med våra klienter.

 

Jag har fått förmånen att leda vår organisation genom en period av betydande förändringar. Genom strategiska initiativ och målmedvetenhet har vi genomfört flera förbättringar och tydligt definierat vårt fokus, men det finns mycket arbete kvar att göra. Jag anser att det är en självklarhet att vi inte bara har ett ansvar över att utveckla oss själva, utan även sträva efter att utveckla branschen i stort.

 

Som VD på NORMA tar jag fullt ansvar för att vi gör just detta. Genom att arbeta med attityder och slå hål på gamla sanningar, strukturer och hierarkier kan vi gemensamt sträva efter att skapa ännu bättre förutsättningar för våra medarbetare och leverera en ännu högre nivå till våra klienter.

 

Inför 2024 tar jag med mig allt vi har lärt oss och vår ständiga strävan framåt. Vi har mycket att se fram emot – nya utmaningar att möta, nya och gamla relationer att vårda och en chans att fortsätta utveckla oss själva och andra.

 

Till alla våra medarbetare, klienter, samarbetspartners och följare, tack för att ni är med oss. Ert stöd är avgörande för mig personligen och för NORMA i stort, och jag är förväntansfull över att se vilka gemensamma framgångar som väntar på oss under det kommande året. Med det önskar jag er ett blomstrande 2024!

 

Adam Lichtneckert, VD på NORMA Advokater

Ansvariga jurister
Adam Lichtneckert
VD