NORMA rådgivare till Balder vid avtalsförhandlingar vid bildandet av joint venture med Geely

I syfte med att skapa ännu större möjlighet för utveckling och innovation på Lindholmen i Göteborg har Fastighets AB Balder och Geely Europe Innovation Center AB skapat ett gemensamt bolag. Det är inom ramen för företagscampuset Uni3 by Geely som en sjätte byggnad ska uppföras och där Balder och Geely samverkar i ett 50/50 ägande.

NORMA Advokater har biträtt Balder i med juridisk rådgivning i det viktiga projektet rörande avtals- och bolagsrättsliga frågor.

 

Samverkansprojektet omfattar cirka 17 500 kvadratmeter kontorsbyggnad med plats även för service och handel, så som butiker, restauranger och evenemangsytor. Campuset Uni3 by Geely består sedan innan av fem byggnader som primärt används som en innovationshub för teknikindustribolag.

 

NORMAs team i projektet bestod av advokat Anders Wennergren, partner, och advokat Jonathan Ramsten.

Ansvariga jurister
Anders Wennergren
Partner | Advokat
Jonathan Ramsten
Advokat