GO MO GROUP AB förvärvas av Investment AB Spiltan och Collaboration Art AB

NORMA Advokater, med teamet Annika Freij, Anders Wennergren och Joakim Zetterström, företrädde ägarna till GO MO GROUP AB  i försäljningen till Investment AB Spiltan och Collaboration Art AB.

GO MO GROUP  verkar inom digital B2B-marknadsföring där SEO och CXO tjänster hjälper bolag att nå fram bättre med sin digitala marknadsföring och tränga igenom det digitala bruset.

 

”Målet med affären var att skapa värden högt över det genomsnittliga, där ”värdet” sitter i mycket annat än endast kortsiktig finansiell vinning. Här tycker jag NORMA gjorde ett utomordentligt arbete med att skapa ett team och en ”enhet” runt mig, baserat på mina ambitioner och kompetens. Ett kompletterande erbjudande till det jag i egenskap av säljare helt saknade, säger Gabriel Ghavami, VD GO MO GROUP.”

Ansvariga jurister
Annika Freij
Partner | Advokat
Anders Wennergren
Partner | Advokat
Joakim Zetterström
Advokat